home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Przetargi
linia 2018-01-16 Konkurs ofert - sprzedaż nieruchomości w Bydgoszczy

ZARZĄD

FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

 ogłasza

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  1. Położenie nieruchomości: Bydgoszcz ul. Bełzy
  2. Nr działki Dz. 13/1
  3. Nr KW BY1B/00069101/6
  4. Pow. (m²) 580
  5. Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  6. Cena sprzedaży (zł) 150 000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy)

 

Cena sprzedaży nie zawiera opłat i podatków wynikających z obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa w szczególności podatku VAT, PCC, opłat skarbowych, sądowych i notarialnych.

Cena sprzedaży nieruchomości powiększona o opłaty dodatkowe, wymagana jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.  

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:

1.      Dla przedmiotowej nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. nieruchomość znajduje się w strefie mieszkaniowej M7, w obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem jednorodzinnym.

2.      Dostępność uzbrojenia (media): sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna.

3.      Nieruchomość niezabudowana, o nieregularnym, wydłużonym kształcie, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, asfaltowej. Teren o nachyleniu w kierunku północnym. Odległość od centrum miejscowości ok. 3,5 km.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. 22 436 60 00/e-mail ZN@fodz.pl

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia lub jego unieważnienia bez podania uzasadnienia.

Ogłoszenie w formacie PDF 

» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Szlak Chasydzki  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy