home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości przetargi galeria kontakt
       
  Przetargi
linia 2018-01-16 Konkurs ofert - sprzedaż nieruchomości w Bydgoszczy

ZARZĄD

FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

 ogłasza

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  1. Położenie nieruchomości: Bydgoszcz ul. Bełzy
  2. Nr działki Dz. 13/1
  3. Nr KW BY1B/00069101/6
  4. Pow. (m²) 580
  5. Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  6. Cena sprzedaży (zł) 150 000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy)

 

Cena sprzedaży nie zawiera opłat i podatków wynikających z obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa w szczególności podatku VAT, PCC, opłat skarbowych, sądowych i notarialnych.

Cena sprzedaży nieruchomości powiększona o opłaty dodatkowe, wymagana jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.  

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:

1.      Dla przedmiotowej nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. nieruchomość znajduje się w strefie mieszkaniowej M7, w obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem jednorodzinnym.

2.      Dostępność uzbrojenia (media): sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna.

3.      Nieruchomość niezabudowana, o nieregularnym, wydłużonym kształcie, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, asfaltowej. Teren o nachyleniu w kierunku północnym. Odległość od centrum miejscowości ok. 3,5 km.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. 22 436 60 00/e-mail ZN@fodz.pl

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia lub jego unieważnienia bez podania uzasadnienia.

Ogłoszenie w formacie PDF 

» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  Szlak Chasydzki  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy