home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia 2021-02-17 Rekrutacja Specjalista/Specjalistka ds. nieruchomości


Specjalista/Specjalistka ds. nieruchomości

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 1. Udział w postępowaniu regulacyjnym stanu prawnego nieruchomości;
 2. Przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie podatków od nieruchomości;
 3. Przygotowanie i prowadzenie procesu sprzedaży nieruchomości zgodnie z regulaminem FODŻ;
 4. Prowadzenie działań w celu pozyskania partnerów do zagospodarowania nieruchomości FODZ; przygotowanie umów najmu;
 5. Administracja i techniczne utrzymanie nieruchomości FODŻ;
 6. Przygotowanie i prowadzenie procesu budowlanego, remontowego nieruchomości;
 7. Poszukiwanie środków, projektów na renowację, remont nieruchomości.

Wymagania:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 2. Znajomość problematyki administracji i zarządzania nieruchomościami;
 3. Umiejętność zarządzania czasem, dobra organizacja pracy;
 4. Umiejętność zarządzania projektami;
 5. Inicjatywa  w działaniu;
 6. Wysoka kultura osobista.
 7. Prawo jazdy kat. B;
 8. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 9. Rzetelność, poczucie odpowiedzialności osobistej, zaangażowanie.

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. Pracę w przyjemnej atmosferze 
 3. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

CV prosimy przesyłać na adres: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego ul. Poleczki 12B, 02-822 Warszawa lub na adres email: Honorata.Szmitka@fodz.pl do dnia 05.03.2021 r. W tytule wiadomości proszę podać „Specjalista/Specjalistka ds. nieruchomości”. Informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji do dn.12.03.2021 r.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

1.      Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (adres siedziby: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 12 budynek B).           

2.      Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.      Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

4.      Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.                          

5.      Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje: • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, • prawo do sprostowania danych osobowych, • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO, • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.   

6.      W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                

7.      Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8.      Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.          

 9.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w FODZ: e-mail: fodz@fodz.pl, 22 436 60 00.
» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Szlak Chasydzki  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  RAPORT ROCZNY 2019  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy