home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2006-2007

USTRZYKI DOLNE - Zespół Szkół Publicznych Nr 1, Gimnazjum nr 1 linia

Kim jesteśmy

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 GIMNAZJUM NR 1 (1zsp1ustrzyki@op.pl)Projekt realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych z inicjatywy nauczycielki j. polskiego Edyty Guli. W zajęciach biorą udział uczniowie klasy II D i III D.

Społeczność żydowska w naszej miejscowości

Początki osadnictwa żydowskiego w Ustrzykach Dolnych datuje się na XVII wieku. Andrzej Potocki w swej książce zatytułowanej "Żydzi w Podkarpackiem", tak opisuje rozwój liczebny społeczności żydowskiej w mieście: "W 1765 r. mieszkało w Ustrzykach 162 Żydów, w tym 70 osób dorosłych. Był też rabin. Przed 1777 rokiem powstał kahał. W 1785 r. żyło w Ustrzykach (...) 190 Żydów. (...) W 1870 roku ustrzycka gmina żydowska liczyła 926 osób, dysponowała synagogą, cmentarzem i szkołą, do której uczęszczało 30 uczniów. Kahał zatrudniał też dwóch rabinów. W latach osiemdziesiątych XIX wieku Żydzi stanowili już większość mieszkańców miasta. Na ogólną liczbę 1824 osób, Izraelitów było 1.146". W początkach XIX wieku Żydzi stanowili 61% ludności Ustrzyk.II wojna światowa przyniosła zagładę społeczności ustrzyckich Żydów. Wielu zostało rozstrzelanych w egzekucjach na terenie miasta. Część znalazła śmierć w obozie przejściowym w Zasławiu, w  obozach Sobiborze i Bełżcu. Dziś o żydowskiej przeszłości miasta przypomina budynek dziewiętnastowiecznej synagogi (dzisiaj bibloteka miejska z fragmentem zachowanej elewacji zewnętrznej) i kirkut na wzgórzu nad miastem.

Co robimy w ramach projektu

W drugiej edycji programu "Przywróćmy Pamięć" kontynuujemy współpracę z Ustrzyckim Stowarzyszeniem Turystycznym "Bieszczady". Stowarzyszenie zaprosiło nas do współpracy nad projektem "Nasza Ziemia Obiecana" realizowanym z programu Fundacji im. Stefana Batorego "Dla tolerancji. To, co wspólne/To, co różne" (ze środków Fundacji Forda przy wsparciu FODŻ) Od września do listopada zajmowaliśmy się uporządkowaniem cmentarza żydowskiego w naszej miejscowości.Kirkut w Ustrzykach jest niewielki, połoźony bardzo malowniczo na wzgórzu za miastem, na brzegu Strwiąża. Było to miejsce całkowicie zaniedbane, dostępne tylko w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni - zupełnie zarośnięte chwastami, trawą i krzewami. Z pozostawianych tam śmieci, wnioskowaliśmy, ze cmentarz odwiedzany był głównie w celach "biesiadnych" (butelki, puszki, nawet ślady palenia ognisk). Na pięknym modrzewiu dzieci zbudowały sobie domek, teren cmentarza traktując jako atrakcyjny, dziki placzabaw. Nie dostrzegliśmy natomiast aktów wandalizmu, umyślnego niszczenia nagrobków. Prace porządkowe na kirkucie podjęliśmy zgodnie z wytycznymi Komisji Rabinicznej. Nasze działania szybko przyniosły efekty -  teren cmentarza został wysprzątany, drzewa i krzewy przycięte, a gałęzie wyniesione. (Wiosną czeka nas walka z chwastami i koszenie trawy). Następnie uczestniczyliśmy w pracach Stowarzyszenia nad inwentaryzacją macew. Na kirkucie zinwentaryzowano 237  zachowanych nagrobków, pozostało jeszcze ok.50 nieopisanych macew. Tak więc dowiedzieliśmy się, źe na kirkucie w Ustrzykach znajduje się ok. 300 macew. Najstarsze pochodzą z XIX w. Opieka nad cmentarzem to nie jedyny sposób "przywracania pamięci". Doskonałym uzupełnieniem naszej pracy był wykład z prezentacją multimedialną "Symbolika nagrobków żydowskich" historyka Andrzeja Szczerbickiego, przeprowadzony w ZSP nr1 w ramach projektu "Nasza Ziemia Obiecana". Obecnie na zajęciach sami próbujemy odczytywać napisy ze sfotografowanych macew. Umiejętnośći te będą nam potrzebne, gdyź chcemy oprowadzać naszych kolegów ze SP i Gimnazjum trasą "żydowskich zabytków" w Ustrzykach Dolnych. Planujemy teź zaprosić do nas uczniów z innych szkół naszego regionu, biorących udział w projekcie "Przywróćmy Pamięć".Stowarzyszenie Turystyczne "Bieszczady" z Ustrzyk Dolnych oznakowało trasę na cmentarz źydowski. Kirkut położony jest malowniczo, ale dojście z miasta było nieoznakowane. Nawet mieszkańcy często mieli trudności ze wskazaniem turystom drogi. Obecnie trasa oznakowana jest tak, że moźna bez problemu odnaleźć drogę, a tabliczki w centrum miasta informują o istnieniu zabytkowego kirkutu. Prace porządkowo - organizacyjne sfinalizowało postawienie na cmentarzu żydowskim tablicy informacyjnej, z napisem w trzech językach oraz zorganizowanie wystawy fotograficznej w MDK. Braliśmy udział w otwarciu szlaku, pomagaliśmy przy ustawianiu tablicy i zostaliśmy zaproszeni na otwarcie wystawy. O wystawie poinformowaliśmy uczniów naszej szkoły i slużymy pomocą przy oprowadzaniu, opowiadając naszym kolegom o zdjęciach zgromadzonych na wystawie i historii Żydów z naszego regionu.Bardzo dziękujemy panu Jackowi Łeszedze, Andrzejowi Szczerbickiemu i Arkadiuszowi Komskiemu za zaangaźowanie nas do pracy nad projektem "Nasza Ziemia Obiecana". Mogliśmy się bardzo wiele nauczyć. Ten etap naszej działalności będzie nam bardzo pomocny przy realizacji kolejnych działań w programie "Przywróćmy Pamięć".Zapraszamy do obejrzenia naszych galerii!

Co planujemy na kolejnym etapie projektu

Opieka nad cmentarzem źydowskim (współpraca z Ustrzyckim Stowarzyszeniem Turystycznym "Bieszczady"). Zorganizowanie trasy "śladami źydowskich zabytków" dla uczniów SP i Gimnazjum. Tydzień kultury żydowskiej w naszej szkole. Współpraca z Muzeum Miejscem Pamięci Narodowej w Bełżcu (prelekcje, wycieczka, zdobywanie materiałów). Kto przywróci pamięć? - wywiady z mieszkańcami naszej miejscowości i okolic - rekonstrukcja historii społeczności żydowskiej Ustrzyk Dolnych.

Kto nam pomaga

 Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne "Bieszczady", Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu, MDK i MBP w Ustrzykach Dolnych.
 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy