home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2008-2009

WROCŁAW - Gimnazjum nr 39 linia

Kim jesteśmy

Jesteśmy kreatywni, chętni do pracy, o szerokich zainteresowaniach, popieramy działalność charytatywną, propagujemy idee wolontariatu, krzewimy postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej i kulturowej. Przeciwdziałamy wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność czlowieka. 

Dlaczego realizujemy projekt

Uczymy tolerancji, dialogu miedzy różnymi kulturami, otwartości, zaangażowania, ciekawości, wzajemnego szacunku i uznania.

Społeczność żydowska w naszej miejscowości

We Wrocławiu przy ulicy Włodkowica mieści się siedziba gminy żydowskiej. Jest jedyna w mieście synagoga Pod Białym Bocianem i stołówka koszerna. Przy ulicy Żelaznej mieści się prywatna szkoła podstawowa E. Lauder. W naszym mieście są 2 Cmentarze Żydowskie, tzw. Nowy i Stary. Na Starym cmentarzu przy ulicy Ślężnej znajdują się mogiły obywateli obecnych w polityce, gospodarce i życiu kulturalnym naszego miasta.

Co robimy w ramach projektu

-udział w wystawie plenerowej "Dzielnica Czterech Świątyń". Tematem wystawy była Dzielnica Wzajemnego Szacunku, a celem zaprezentowanie mieszkańcom i turystom nietypowego fragmentu Wrocławia, jakim jest Dzielnica Czterech Świątyń, gdzie na niewielkim obszarze skoncentrowane są kościoły różnych wyznań (synagoga, cerkiew, kościół luterański, kościół katolicki)

-Warsztaty prowadzone przez trenerów Amnesty International na temat promowania idei praw człowieka, przeciwdziałania zjawiskom nietolerancji.

-warsztaty międzykulturowe "Dzieci Jednego Boga"połączone ze zwiedzaniem świątyń Dzielnicy z przewodnikami.To był autentyczny dialog z przedstawicielami różnych kultur, wyznawcami innych odłamów chrześcijaństwa i innych religii.

-spotkanie z imamem i dyrektorem Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego. Poznanie miejsca kultu religijnego (meczetu) i podstaw islamu.

-konkurs "Cyganie moi sąsiedzi"ogłoszony przez Fundację Integracji Społecznej "Prom", która zajmuje się integracją środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym.

-świętowanie Światowego Dnia Życzliwości, święta, które narodziło się jako odpowiedź na konflikt pomiędzy Egiptem a Izraelem.

-uroczyste podsumowanie Roku Dialogu Międzykulturowego w szkole. Zaproszenie gości, prezentacja szeroko pojętej kultury i tradycji w formie występów artystycznych, koncertów, pokazów rękodzieła i sztuki, która posłużyła kształtowaniu postaw otwartości, tolerancji, szacunku dla odmienności kulturowej, narodowej, etnicznej i religijnej.

-udział w konkursie w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku i wyróżnienie naszej szkoły

-wycieczka po Wrocławiu śladem zabytków dziedzictwa żydowskiego(dom Edyty Stein, Kościół św. Michała, Uniwersytet Wrocławski, ulica Włodkowica.

-udział w konferencji prasowej Fundacji 4 Świątyń .Gimnazjum 39 otrzymało  liczne nagrody i dyplomy  za uział w konkursach organizowanych przez Fundację.

-udział w spektaklu teatralnym Bat Yam-Tykocin

-stała dekoracja  (tablice upamiętniające wycieczkę do Dzielnicy Czterech Światyń)

-zestaw plakatów poświęconych ludziom ,ktorzy ratowali Żydów "Cechy ,które zwyciężają przeszkody", wprowadzający uczniów w tematykę związaną z Holocaustem.Dekoracja gabinetu historycznego

-udział w  zajęciach Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej  z okazji Dnia Izraela (warsztaty tańca izraelskiego, warsztaty językowe z rabinem, spotkanie z reżyserem  i projekcja filmu)

-wycieczka na cmentarz Żydowski.Poszukiwanie grobow wroclawskich Żydow obecnych w życiu kulturalnym, politycznym i gospodarczym do 1933 roku

Co planujemy na kolejnym etapie projektu

-poszukać antysemickich napisów w mieście i oczyścić mury

-nawiązać kontakt ze szkołą żydowską we Wrocławiu

-posprzątać cmentarz żydowski

-poszukać miejsc spoczynku obywateli obecnych w polityce ,gospodarce ,życiu kulturalnym naszego miasta, korzystając z materiałów wydanych przez Radę Miejską we Wrocławiu -dział Wrocławscy Żydzi w lokalnym parlamencie w latach 1841-1933

-poznać tradycję i kulturę żydowską  poprzez udział w koncertach, wystawach , spektaklach teatralnych

-wystawa polsko-niemiecka o wielokulturowym regionie w Domu Edyty Stein "Dolny Śląsk-wart podróży"

Kto nam pomaga

Fundacja Czterech Świątyń, Fundacja "Prom"

Z czego jesteśmy szczególnie dumni

z zaangażowania młodzieży i zainteresowania wielokulturowością, wielowyznaniowością.
 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy