home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2008-2009

CZĘSTOCHOWA - Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa linia

Kim jesteśmy

CZĘSTOCHOWA - Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa

Szkoła nasza powstała w wyniku połączenia XI Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (wcześniej Ogólnokształcące Liceum Wojskowe) i Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa. Nowa placówka rozpoczęła swą działalność edukacyjną z dniem 1 września 2002r. jako Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie. Siedzibą nowej placówki stał się budynek byłego XI Liceum Ogólnokształcącego. Tradycje i doświadczenia obu połączonych szkół stanowią fundament obecnej działalności naszej szkoły. Niewątpliwie najważniejszym dniem w dziejach obecnej placówki jest 6 listopada 2003r. - nadanie imienia generała Władysława Andersa.
W tym szczególnym dniu wręczono również sztandar i odsłonięto tablicę upamiętniającą patrona szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pani generałowa Irena Renata Anders i O. płk hm. Adam Franciszek Studziński – kapelan Pułku 4 Pancernego ,,Skorpion’’ II K. P.
Podmiotem naszych działań jest uczeń i na niego są skierowane wszystkie działania.

Chociaż w nowym kształcie istniejemy dopiero czwarty rok mamy już swoje tradycje:
     Środowiskowa impreza integracyjna "Wspólnie w przyszłość"
     Międzyszkolny Sejmik Europejski
     Obchody dnia języków europejskich
     Dzień patrona i inne
     Sympozjum Ekologiczne
     Warsztaty chemiczne z udziałem gimnazjalistów
     Dzień Samorządności
     Dzień Ziemi

Lubimy angażować się w prace społeczne i w realizację wielu ciekawych projektów.

Dlaczego realizujemy projekt

Młodzież Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa rozpoczęła udział w projekcie „Przywróćmy pamięć” w październiku 2008 roku. W maju 2008 roku wzięliśmy udział w innym projekcie: „Miejsca pamięci w Częstochowie”, wybraliśmy sobie do opracowania miejsca pamięci związane z narodem żydowskim. Zaangażowaliśmy się w projekt i zainteresowaliśmy się tą tematyką, dlatego wraz z naszymi nauczycielkami postanowiliśmy wziąć udział w projekcie „Przywróćmy pamięć”, aby także naszym kolegom, uczniom innych klas, przybliżyć problem Holocaustu i martyrologii narodu żydowskiego. Nasz projekt nazwaliśmy „Zawsze będziemy pamiętać…”.

Społeczność żydowska w naszej miejscowości

Dzieje gminy żydowskiej w Częstochowie datują się około 1700 roku wówczas zamieszkiwało na terenie miasta kilkanaście rodzin pochodzenia żydowskiego, większość zajmowała się tkactwem. W roku 1765 gmina żydowska w Częstochowie liczyła już 51 rodzin. W tym samym roku Żydzi przystąpili do wznoszenia  synagogi przy ulicy Nadrzecznej. 

 

Częstochowska gmina żydowska brała czynny udział we wszystkich niepodległościowych poczynaniach i zrywach tutejszej ludności, Żydzi w Częstochowie silnie związani byli z polskością, wnieśli też duży wkład w takie dziedziny życia społecznego jak: lecznictwo, prasa, księgarstwo.

Czasy II wojny światowej: Getto częstochowskie było jednym z liczniejszych na ziemiach polskich, drugim co do liczby więzionych w nim mieszkańców – 48 tysięcy ludzi, z czego połowę stanowili Żydzi przymusowo przesiedleni tu z innych miejscowości. Getto utworzone zostało 9 kwietnia 1941 roku, rozciągało się ono wokół placu im. Ignacego Daszyńskiego i Starego Rynku, od zachodu ograniczała go linia torów kolejowych, a od wschodu rzeka Warta, na południe sięgało do ulicy Fabrycznej, Narutowicza i Strażackiej, na północ natomiast do ulicy Kawiej, Biedrzyńskiej, Jastrowskiej. Życie w getcie było bardzo ciężkie – przede wszystkim doskwierał głód np.: przydział chleba wynosił 100  g na osobę a od 1.04.1942 roku tylko 50  g. Ludzi dziesiątkowały choroby zakaźne, mnożyły się łapanki, Żydów bez przepustki mordowano. Tak jak wszystkie getta i częstochowskie miało być zlikwidowane. Akcję „wysiedlania” i selekcji rozpoczęto 22 września 1942 roku a zakończono w nocy z 7 na 8 października 1942 roku. Część ludności od razu zabijano, cześć wywożono do komór gazowych w Treblince, a cześć kierowano do pracy w przemyśle zbrojeniowym. Miejscem selekcji był Plac Daszyńskiego, na miejscu zabito 2 tys. Osób, ponad 40 tys. Wywieziono, a 5-6 tys. Przeznaczono do pracy w fabrykach i osadzono w tzw: małym getcie  - był to obóz pracy otoczony drutami sięgający od północy do ulicy Jastrowskiej, od południa do Mstowskiej, od zachodu do Senatorskiej, a od wschodu do Nadrzecznej.
Ludność żydowska nie poddawała się biernie tej zagładzie, prowadziła silny ruch oporu.

Co robimy w ramach projektu

1. Konkurs na album o tematyce holokaustu.
2. Wycieczka edukacyjna na cmentarz żydowski i pielęgnacja grobów.
3. Opracowanie historii trzech grobów żydowskich.
4. Artykuł do gazetki szkolnej - wpływ inteligencji żydowskiej na rozwój Częstochowy w latach przedwojennych i okupacji.
5. Wieczornica poetycka poświęcona ofiarom holocaustu.

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach projektu „Przywróćmy pamięć”

     Młodzież Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa rozpoczęła udział w projekcie „Przywróćmy pamięć” w październiku 2008 roku pod opieką Ateny Wróbel i Doroty Żyły . W maju 2008 roku wzięliśmy udział w innym projekcie: „Miejsca pamięci w Częstochowie”, wybraliśmy sobie do opracowania miejsca pamięci związane z narodem żydowskim. Zaangażowaliśmy się w projekt i zainteresowaliśmy się tą tematyką, dlatego wraz z naszymi nauczycielkami postanowiliśmy wziąć udział w projekcie „Przywróćmy pamięć”, aby także naszym kolegom, uczniom innych klas, przybliżyć problem Holocaustu i martyrologii narodu żydowskiego. Nasz projekt nazwaliśmy „Zawsze będziemy pamiętać…”.

W ramach projektu wybraliśmy się kilka razy na cmentarz żydowski, który w Częstochowie mieści się przy ulicy Złotej. W miarę naszych możliwości sprzątnęliśmy dostępny teren cmentarza, usuwając chwasty, zbierając śmieci, oczyściliśmy tablice i płyty nagrobne z liści i zapaliliśmy lampki aby upamiętnić ludzi tam spoczywających.

Wykonaliśmy też fotografie kilku grobów, aby odtworzyć ich historię. Wynikiem naszej pracy były artykuły napisane wraz z nauczycielami, udostępnione uczniom naszej szkoły i włączone do projektu „Miejsca pamięci w Częstochowie”.

            Następnie zorganizowaliśmy szkolny konkurs „Zawsze będziemy pamiętać…”. Uczniowie mieli wykonać albumy przedstawiające problem martyrologii i historii narodu żydowskiego. Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Komisja pod przewodnictwem opiekunek projektu wybrała trzy prace, przyznając im I, II, III miejsce.

            Zorganizowaliśmy również wystawę zdjęć i informacji dotyczących losów Żydów w czasie II wojny światowej.

Nadal podejmujemy działania w ramach projektu.

Co planujemy na kolejnym etapie projektu

Planujemy zorganizowanie wieczornicy poetyckiej poświęconej ofiarom holocaustu.

Kto nam pomaga

Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy i dzięki uprzejmości i wiedzy pracujących tam Panów - dr. Juliusza Sętowskiego i Wiesława Paszkowskiego opracowaliśmy nasze artykuły za co bardzo Panom dziękujemy. Oczywiście pomagają nam nasze nauczycielki -Dorota Żyła i Atena Wróbel, dzięki nim poszerzamy swoją wiedzę o narodzie żydowskim, poznajemy kulturę tego narodu i zwiedzamy miejsca związane z Żydami w Częstochowie oraz podejmujemy prace społeczne.

Z czego jesteśmy szczególnie dumni

Dumni jesteśmy, że projekt nasz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły i że zainteresowaliśmy naszym projektem instytucje w Częstochowie a także że udało nam się odszukać i zebrać w całość informacje o 3 grobach żydowskich i ludziach w nich spoczywających, którzy ponieśli bohaterską śmierć w czasie II wojny światowej.
 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  


   
  Sprawozdanie z realizacji projektu  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy