home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2009-2010

Mrągowo - Stowarzyszenie Zielone Dzieci linia

Strona www

http://www.zielonedzieciaki.bloog.pl

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Zielone Dzieci w MRĄGOWIE

www.zielonedzieciaki.ffp.org.pl

Dlaczego realizujemy projekt

Naszym mottem jest BLIŻEJ NATURY BLIŻEJ SERCA, ŚWIATA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA.  z WIELKIM SZACUNKIEM I PIETYZMEM ODNOSIMY SIĘ DO KULTURY INNYCH NARODÓW. SZCZEGÓLNE MIEJSCE ZAJMUJE TU DZIEDZICTWO NARODU ŻYDOWSKIEGO. Na co dzień współpracujemy z Hufcem ZHP im. Janusza Korczaka. Jest to postać będąca dla nas wzorcem we wszystkich działaniach z dziećmi i młodzieżą. Obecnie zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej w Mrągowie. Podążamy śladami mrągowskiego kirkutu i dawnych mieszkańców Mrągowa. Towarzyszą nam nasze Zielone Dzieciaki i Zieloni Przyjaciele.

Zapiano 20 listopada 2009

Społeczność żydowska w naszej miejscowości

 

DEDYKACJA

 

Trzymając się za ręce tworzyliśmy krąg

przenosząc w nim kamień...

Kamień...

Nie rzucaj, nie rań... bądź ...

Taka prawda leży na duszy jak kamień...

Kamień podróżny... włożony do koperty bez znaczka...

adresat nie znany...

Niech to będzie kamień na szczęście...

cokolwiek to znaczy...


Zapraszam do zielonego kręgu ...

to miejsce dla każdego...

dziękując Agnieszce Kargol z

Fundacji Ocalenia Dziedzictwa Żydowskiego.


Spotkanie  11 MARCA w Mrągowie z koordynatorem programu

"Przywróćmy pamięć"

www.fodz.pl


 

 

Co robimy w ramach projektu

Jako Stowarzyszenie ZIELONE DZIECI wspieramy ideę " Przywróćmy pamięć" Na terenie miasta Mrągowa mamy Konkurs im. Prof.. Abrahama J. Heschela realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej. Obecnie zamierzamy przeprowadzić wspólne warsztaty historyczne z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie. Naszym zamiarem jest przez wspólna edukację i zabawę ukazać piękno kultury , z która utożsamiamy się przez wspólne dziedzictwo narodowe. Chcemy przygotować wystawę pokonkursowa i zaprezentować ją szerszemu ogółowi na zasadzie wystawy kroczącej oraz publikacji internetowych na naszych zielonych stronach. www.zielonedzieciaki.bloog.pl Pozdrawiam Zosia Wojciechowska

 

11 marca 2010 w Mrągowie

Zorganizowaliśmy spotkanie z Panią Agnieszka Kargol koordynatorem programu " Przywróćmy Pamięć". Uczestniczyły w nim dzieci i mrągowska młodzież. Zapoznaliśmy się z kulturą żydowska widzina przez pryzmat ekologii i prawa poszanowania dla darów natury.

Pod patronatem medialnym RADIO WNET  oraz prasowym "Kuriera Mrągowskiego". W spotkaniu wzięło udział ponad 30 uczestników i zaproszonych gości, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach z kulturą żydowska.Warsztaty interaktywne zapoczątkowały kolejny etap realizacji opracowywanego programu.

Zielona świątynia Tory

Co planujemy na kolejnym etapie projektu

Mrągowo 20 listopada godz. 14-17.

Młodzieżowy Dom Kultury.

Zapraszamy wszystkich na dzisiejsze

zielone warsztaty

w kolorze niebieskim ...

bowiem mają one formę otwartego dialogu miedzy pokoleniami i narodami.


Naszym zamierzeniem jest integracja i dialog, który powinien następować pomiędzy poszczególnymi kulturami składającymi się nie tylko na społeczność lokalną, ale na naród tego kraju.

Miasto Mrągowo ze względu na swoją przeszłość jest miejscem szczególnym w skali całego kraju. W roku 1945, kiedy granice po wojnie zmieniały miejsce zamieszkania tysięcy ludzi, ten mały zakątek stanowił największą oazę autochtonów w województwie. Ludność niemiecka z byłych Prus Wschodnich nauczyła się żyć z nowymi osiedleńcami. Repatrianci w roku 1948 stanowili w tej mozaice 8%, osadnicy z ziem dawnej II Rzeczpospolitej 26,7%, a ludność autochtoniczna 65,3% ogółu populacji. W powstałej tak dużej różnorodności kulturowej znaleźli się: Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Karaimowie, Rosjanie, Żydzi i Cyganie.

Określenie „ Tygiel Narodów Europy” stanowi o charakterystyce miasta, miejscu łączącym tak wielu na nowej drodze i nieznanej ziemi.

Społeczność Mrągowa potrafiła zbudować wspólnymi siłami nową społeczność, wytworzyć życie kulturalne, zorganizować większe miasto i przygotować do życia przyszłe pokolenia.

W dzisiejszej dobie liczy się otwarty dialog i nie ma już miejsca na nietolerancję i wzajemne antagonizmy. Ubiegły wiek dostarczył wiele bólu i cierpień milionom. My mieszkańcy tego świata nie możemy już wszyscy razem więcej dopuścić do tak trwożących wydarzeń. Niewiele jednak się zmieniło w niektórych rejonach, a nasza wspólna przyszłość zależy od przygotowania i edukacji najmłodszych pokoleń dzieci i młodzieży. Powinno się pokazać, tak młodym, jak i starszym ludziom ważność tego dialogu.

Marcin Łupkowski

Warsztaty są częścią projektu realizowanego przez SEEiK  " Śladami mrągowskiego kirkutu i żydowskich mieszkańców Mrągowa" pod patronatem wielu światłych osób i instytucji.

11 MARCA GODZINA 16.00- 17.30 DO Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie Sala Klubu "Orbita"

 W imieniu Zielonych Dzieciaków ZIELONO ZAPRASZAM na spotkanie w czwartek

Spotykamy się z uczestnikami projektu i naszym gościem Panią Agnieszka Kargol prowadzącą program "Przywróćmy Pamięć" przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego www.pamiec.fodz.pl Zielone Dzieciaki ze Stowarzyszeniem miały zaszczyt wziąć udział w programie przez "Zielone warsztaty w kolorze niebieski" oraz swe prace, które można podziwiać na stronie internetowej FODZ oraz naszych. Wykład poprowadzi Pani Agnieszka Kargol FODZ.HARMONOGRAM SPOTKANIA 1. Wprowadzenie - słowo o projekcie SIŁA ZIELENI- DRZEWKA DLA ŻYCIA 2. Wykład pt. Siła zieleni- drzewo widziane przez pryzmat kultury narodu żydowskiego. 3. Chwila poezji i prozy w wykonaniu Zielonych Dzieciaków z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Dzieciaków Agaty Dowhań z zespołu " Sukces". 4. Spotkanie z piosenka żydowska miasta Mrągowa - autor i twórca w wykonaniu Mariusza Garnowskiego i Katarzyny Enerlich Kompozytor i pisarka, autorka książki "Prowincja pełna gwiazd" (gdzie porusza historię mazurskich Żydów)

.Animator spotkania: Zofia Wojciechowska Stowarzyszenie Zielone Dzieci.

ZIELONO POZDRAWIAM. foto reportaż: Marian Modzelewski

patronat medialny: Radio Wnet

www.zielonedzieciaki.bloog.pl
www.silazieleni.webpark.pl
www.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/

 

Witamy i czytajcie o tym wydarzeniu

 

...Oto refleksje spisane po spotkaniu z naszym gościem.

Pani Agnieszko dziękujemy za czas niezwykle nam podarowny.

Chwila jak moment by być bliżej światła co płonie w świecy życia...

 

Zielona świątynia Tory...

pieśni żydowskie, hebrajskie słowa i litery.

 Przywróćmy pamięć...o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi zwyczajnie ludźmi.

Czytaliśmy teksty z Tory świadczące o szacunku narodu żydowskiego do przyrody, naszej natury. Uznając słuszność odrębnego stanowienia o prawie życia.
Mowa o szacunku do każdego kto jest istotą żywą...

to wyczytaliśmy z starych ksiąg.Z całą pewnością spotkanie niezwykłe..

...naszym gościem była Agnieszka Kargol, która posiada w sobie ogromny spokój...

W skupieniu dziecięcej twarzy...zaduma nad kartką papieru w przedwiosennym cieniu synagogi...

 ten spokój nam się udzielił.

Dzielimy się z Wami radością bycia razem tworząc krąg przepełniony symbolami-

 "ciało i krew" , ziarno i woda...życie.

Mazurskie winogrona i warmińskie ciasto nasze "koszerne"

POJEDNANIE.


Jesteśmy tak różni... a przecież tacy sami :) czujemy, myślimy
....

TAK... TO TRUDNY TEMAT.

Bowiem otwiera wrota i czasami trudno jest je zamknąć.
Pozdrawiam ...Cię serdecznie.
Mam nadzieje,że dotarłeś...bezpiecznie do Siebie.

Miałam wrażenie , że Twoje spotkanie też może być niezwykłe ...
Jeśli zatrzymasz się na chwilę przy szabasowej świecy by zapalić ją i ogrzać swe zmarźnięte dłonie..

Pozdrawiam...naszych Przyjaciół i zaproszonych gości.

Agnieszkę Kargol, Ryszarda Bitowta, Kasię Enerlich, Sławomira Stefaniaka, Mariana Modzelewskiego oraz fantastyczna Grupę Teatralną z MDK od Zbyszka Krajczyńskiego, Dzieciaki z " Sukcesu" Agaty Dowhań...WSZYSTKIE DOBRE DUCHY.www.pamiec.fodz.pl


Zosia i Zielone Dzieciaki  ze Stowarzyszeniem z Mrągowa.

Kto nam pomaga

 Mrągowo 11 marca 2010 w tym spotkaniu dziś z WAMI na Mazurach byli : Agnieszka Kargol, Ryszarda Bitowt- mrągowski historyk i regionalista Przyjaciel Zielonych Dzieciaków,, Kasia Enerlich - pisarka , dziennikarka poetka, życzliwa dusz każdego utuli :) słowami, Sławomir Stefaniak- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Mariana Modzelewskiego- fotografik dokumentalista oraz fantastyczna Grupa Teatralna z MDK od Zbyszka Krajczyńskiego, Dzieciaki z " Sukcesu" Agaty Dowhań...WSZYSTKIE DOBRE DUCHY.www.pamiec.fodz.pl

Z czego jesteśmy szczególnie dumni

Jesteśmy szczególnie dumni z osiągnięć DZIECI biorących udział w naszych projektach.Bardzo często wspomagają nas w tym ICH RODZICE. To dzięki nim udaje się tyle pokazać piękna w otaczającym nas świecie i zmienić nawet niewielkie coś na lepsze.

 

  DUMNI Z UDZIAŁU Zielonych Dzieciaków w projekcie i  konkursie „Tolerancja a Społeczeństwo Obywatelskie. Miejsce Żydów w kulturze i historii Mrągowa” im. Prof. Abrahama J. Heschela organizowanego przez  Stowarzyszenie SEEiK. Nasze prace są ważną częścią wystawy pokonkursowej. Prace zostały umieszczone w przygotowanej prezentacji oraz na bloogu  oraz na naszych stronach i czasopiśmie internetowym www.seeik.webpark.pl oraz załączone na płycie cd. Wykonane prace oraz materiały historyczne zgromadzone przez Stowarzyszenie Seeik zostały umieszczona w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Mrągowo. W ramach  projektu zorganizowano warsztaty dotyczące edukacji międzykulturowej mniejszości Żydowskich w Polsce i na Mazurach. Ponad 40 uczestników tej edycji to nasze Zielone DZIECIAKI I ICH RODZICE. Jako  uczestnicy warsztatów poznaliśmy elementy  z historii i kultury Żydów. Pracowaliśmy  w grupie  w/g „Prawa Noachidów”.W ten sposób zrealizowano zadanie polegające na przybliżeniu uczestnikom tradycji związanej z obyczajami żydowskimi. Warsztaty były prowadzone przez osoby posiadającą doświadczenie w  prowadzeniu zajęć.

 Cieszy nas udział w ...warsztatach i  wspólna -  uważam nagroda za projekt miesiąca grudnia 2009 w tym dla naszych ZIELONYCH DZIECIAKÓW , przyznana przez FODZ oraz z działalności, którą prowadzimy. Bardzo nas cieszymy, że są osoby, które nam pomagają w naszej pracy i rozumieją jej znaczenie.

 

 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy