home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2010-2011

Mrągowo, Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej linia

Strona www

http://www.poland-israel.blogspot.com

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie SEEiK powstało w 2006 roku na terenie miasta Mrągowa. Od 2009 roku organizuje, wspólnie z partnerami z samorządów i organizacji pozarządowych konkurs historyczny „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur im. Prof. Abrahama Heschela”. Cel główny konkursu to promocja historii i kultury Żydów zamieszkujących w przeszłości region Warmii i Mazur.

W okresie 2009 – 2011 Stowarzyszenie SEEiK zorganizowało ponad 18 wystaw i ekspozycji związanych z historią i kulturą Żydów, ochroną przyrody i środowiskiem naturalnym, historią i kulturą (z dużym akcentem kładzionym na kulturę ludową), m.in. „Polacy i Żydzi wspólne sąsiedztwo”, „Synagogi i cmentarze południowo-wschodniej Polski”, „Krajobrazy Izraela”, „Święto wody”, „Święto drzewa”, „Pomimo różnic tacy sami”, „Dialog-dyskusja-zrozumienie” i inne. Były to wystawy autorskie organizowane na terenie powiatów: mrągowskiego, piskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. Organizowaliśmy także warsztaty edukacyjne i szkolenia dla różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych z tematyki związanej z naszą działalnością statutową, wymiany międzynarodowe i inne projekty i działania skierowane do społeczności lokalnych. Od 2009 r. prowadzimy pozarządowe czasopisma internetowe Stowarzyszenie SEEiK oraz drukowane czasopismo Zapiski Mazurskie. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia SEEiK.

W okresie ponad 5 lat naszego istnienia zrealizowaliśmy wiele projektów skierowanych do mieszkańców wsi, realizując je wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej m.in. działania edukacyjne w ramach projektu „Eko-Cafe” w gminie Piecki, czy „Warsztaty haftu ludowego”. Działamy także w obszarze edukacji, ekologii i ochrony dóbr kultury. Zajmujemy się również wolontariatem.

W latach 2010 – 2011 realizowaliśmy inicjatywy międzynarodowych wymian młodzieży. Projekt wymiany z młodzieżą z Bułgarii „Dialog - dyskusja - zrozumienie różnorodnoźci kultur żyjących obok nas” oraz „Despite the differences, we are the same”, realizowany wspólnie z partnerem z Izraela.  Do naszych działań zaangażowalismy młodzież z z terenów miejsko-wiejskich z obszaru Warmii i Mazur. Projekty dofinansowane zostały przez Komisję Europejską w ramach Programu Młodzież w Działaniu.

 

To tylko niektóre z naszych działań.

 

Ponadto doradzamy, aktywizujemy, włączamy się w liczne inicjatywy społeczne, prowadzimy trzy strony internetowe (w tym dwa czasopisma internetowe). Jesteśmy członkiem założycielem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, członkiem sieci organizacji młodzieżowych województwa warmińsko-mazurskiego „ATOMY”, podpisaliśmy wiele umów i partnerstw związanych z naszą działalnością statutową. Zajmujemy się historią i kulturą, ochroną równości i praw. Mamy doświadczenie w działaniach strażniczych. Współpracowaliśmy ze Szkołą Liderów i Fundacją Batorego w realizacji projektu „Masz głos masz wybór” w 2009 i 2010 r.

 

Na terenie powiatu mrągowskiego prowadzimy Centrum Wolontariatu Powiatu Mrągowskiego, jesteśmy członkiem sieci Wolontariat Warmii i Mazur.

 

        Skład członków Stowarzyszenia jest zróżnicowany pod względem wieku. W znacznej części do Stowarzyszenia należą osoby młode. Stowarzyszenie SEEiK poprzez udział osób młodych w zarządzie organizacji jest organizacją młodzieżową. Poprzez naszą działalność na terenie wsi wspieramy młodzież i aktywizację społeczności lokalnych.


Dążymy do otwartego dialogu kultur, grup i społeczności.

      Stowarzyszenie SEEiK prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ekologii i kultury oraz szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego. Przedmiot zainteresowania organizacji stanowi popularyzacja wiedzy o przeszłości i tożsamości kulturowej, zasadach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Angażujemy się również w działania z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji środowisk wiejskich.

 

Stowarzyszenie SEEiK działa w następujących obszarach:
1. Ochrony środowiska:
- edukacji na temat ochrony przyrody,
- ochrony dziedzictwa naturalnego.
2. Zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego.
3. Ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.
4. Rozwoju zasobów ludzkich.
5. Poszanowania zasad demokracji.
6. Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i zachodzących procesów demokratycznych.
7. Rozbudowania instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych.
8. Łączenia ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności.
9. Ochrony dóbr kultury materialnej i duchowej należącej do mniejszości narodowych.
10. Wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
11. Działań integracyjnych skierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.
12. Współpracy z samorządami lokalnymi.
13. Systemu wsparcia osób potrzebujących.

 

Dlaczego realizujemy projekt

Projekt realizujemy, gdyż wpisuje się on w nasze działania statutowe. Od wielu lat także FODŻ jest zaufanym partnerem w realizacji wielu ciekawych inicjatyw, które na terenie Warmii i Mazur oraz powiatów mrągowskiego i piskiego udało się wspólnie zrealizować. 

Co robimy w ramach projektu

Realizacja projektów wymian międzynarodowych młodzieży z Polski i Izraela. Profesjonalizacja wystawy złożonej z prac uczestników III edycji konkursu Heschela. Przeprowadzenie IV edycji konkursu Heschela. Organizacja wystawy "Przybyli, odeszli, są. Żydzi Polscy". Organizacja wystawy "Polacy i Żydzi. Wspólne sąsiedztwo". Po profesjonalizacji wypożyczanie wystawy do szkół. Przeprowadzamy warsztaty w szkołach.

Co planujemy na kolejnym etapie projektu

Informacja o przeprowadzeniu IV edycji konkursu Heschela w 2012 roku


Kalendarium konkursu na 2012 rok:

01.02.2012 r. – ogłoszenie konkursu
01.12.2012 r. – 08.06.2012 rok – nabór prac konkursowych na terenie województwa warm.- maz.
09.06.2012 r. – 14.06.2012 r. – posiedzenie komisji konkursowej i ocena prac
15.06.2012 r. – oficjalna gala finałowa, spotkanie organizatorów i patronów z uczestnikami, wręczenie nagród, wystawa prac konkursowych „Polacy i Żydzi wspólne sąsiedztwo”
 
Opracowanie publikacji dotyczących historii Żydów na Warmii i Mazurach. W 2012 r. będzie to naszym celem.
W 2012 r. również chcemy zorganizować kolejną wymianę młodzieży z Polski i Izraela. 

Kto nam pomaga

Starostwo Powiatu Piskiego

Starostwo Powiatu Mrągowskiego 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie

Stowarzyszenie Kobieta na Plus z Rucianego-Nidy

Piska Fundacja Rozwoju w Piszu

Z czego jesteśmy szczególnie dumni

z tego, że działamy na rzecz historii i kultury Żydów w województwie warmińsko-mazurskim od 2006 r i jeszcze nam się chce dalej działać.
 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy