home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
        start        projekt        galeria        media        kontakt        zwiedzanie    
     


Renesansowa synagoga na Starym Mieście w Zamościu jest jednym z najwspanialszych zabytków kultury żydowskiej w Polsce. Od 2005 r. budynek jest własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

W wyniku wieloletnich zaniedbań, w 2005 r. synagoga była w bardzo złym stanie technicznym. Fundacja szybko przeprowadziła niezbędne prace remontowe i zabezpieczyła zabytkową budowlę. Opracowaliśmy też koncepcję rewitalizacji budynku oraz rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków niezbędnych do jej realizacji.

W 2008 r. projekt „Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności” uzyskał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W latach 2009–2010 Fundacja przeprowadziła w budynku prace budowlane i konserwatorskie, dzięki którym gmach został zabezpieczony na kolejne stulecia oraz odzyskał dawny, imponujący wygląd.

W 2011 r. w odrestaurowanym budynku uruchomione zostało Centrum „Synagoga” – nowoczesny ośrodek kultury, który służy zarówno odwiedzającym Zamość Żydom, jak i mieszkańcom miasta. W gmachu działa punkt informacji turystycznej i kulturalnej Szlaku Chasydzkiego oraz Multimedialne Muzeum Historii Żydów Zamościa i Okolic. Dzięki Centrum zwiedzający mogą bliżej poznać dzieje społeczności żydowskiej, która przez stulecia współtworzyła intelektualne, religijne i kulturowe oblicze regionu. Część powierzchni budynku została zaadaptowana na pomieszczenie dla organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą. Gmach pełni również funkcje religijne, służąc za miejsce modlitwy odwiedzającym Zamość grupom żydowskim.

Centrum „Synagoga” służy też działalności edukacyjnej i kulturalnej, prowadzonej przez zamojskich partnerów Fundacji: Biuro Wystaw Artystycznych – Galerię Zamojską, Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando, Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji. W działaniach realizowanych w Centrum uczestniczy także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Gmina Żydowska w Trondheim w Norwegii.

W ramach projektu „Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności” zrealizowane zostało również działanie „Restauracja zespołu synagogalnego w Kraśniku – etap I (prace zabezpieczające przed dalszą degradacją)”. Prace w Kraśniku zostały przeprowadzone w 2010 r. Więcej informacji o rewitalizacji zespołu synagogalnego w Krasniku: www.krasnik.fodz.pl

Zapraszamy do Centrum „Synagoga”!linia
The Cahnman Foundation

linia


linia

Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando


Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska


Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Pracownia Badań Dziejów i Kultury Żydów


Stowarzyszenie Studnia Pamięci


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Kultury i Historii Żydów

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Gmina Żydowska w Trondheim w Norwegii (Det Mosaiske Trossamfunn, Trondheim)
gora
linia
  Polecamy
  Oferta edukacyjna Centrum "Synagoga"  
  Szlak Chasydzki  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce wyd. II"  
 

Broszura "Rewitalizacja synagogi w Zamościu"

 
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
 

RAPORT ROCZNY 2013

 
  Broszura "Stworzenie zespołu pracowników kultury w Centrum "Synagoga""  


   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje  
   
   

Dotacje on-line
copy