home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
        start        projekt        galeria        media        kontakt        zwiedzanie    
     


2012-08-01 WYSTAWA ELIZY KOPEĆ

W dniach 3 lipca - 1 sierpnia 2012 r. w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Zamościu prezentowana była wystawa malarstwa Elizy Kopeć. Wystawa została zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem „Składnica Sztuki” z Warszawy. Eliza Kopeć ukończyła Academie voor Beeldende Kunsten (Akademię Sztuk Pięknych) w Rotterdamie w 1987 r. Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym, mieszka i tworzy w Holandii. Jej prace prezentowane były na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Sama artystka tak pisze o swojej pracy:

Abstrakcja , jak sama nazwa wskazuje, abstrahuje od widzianej (bo mówimy o sztukach plastycznych) rzeczywistosci. Nie zajmuję się tak pojmowaną abstrakcją, bo generalnie, nie wychodzę od widzianej rzeczywistosci.

Piękno jest warunkiem sine qua non. Tutaj trzeba podać definicję piękna. Każdy ma swoją. Oto moja:

PonIżej czynniki, które składają się na “piękny wynik”.

1  powtórzenie (motywu, struktury)
2  prostota – w sensie unikania banałów jako ozdób, eliminacji
3  wieloznaczeniowość przedstawienia przez jego daleko posunietą abstrakcję

Do 1 – powtarzalność ułatwia rozpoznawanie i percepcję  - bez powtarzalności rozpoznawanie jest niemożliwe. Ponadto powtarzalność jest czynnikiem dającym poczucie bezpieczeństwa, spokoju. Jest środkiem umożliwiającym porządkowanie chaosu.

Do 2 – jako przeciwwaga  dla tego co nas obecnie otacza. Apel do wrażliwości ludzkiej, która jest  obecnie raczej tępiona przez nawał wrażeń, przede wszystkim wizualnych, ale nie tylko. Zaproszenie do introspekcji, która tak naprawdę jest tylko  możliwa, gdy odrzucimy niepotrzebny balast.

Do 3 – chodzi mi o osiągnięcie uniwersalnego ‘”obrazu”. Jak powiedział Rothko – nie chcę, żeby cokolwiek stało pomiędzy obrazem I jego odbiorcą.

Być może lepiej byłoby użyć słowa “bezznaczeniowość” niż “wieloznaczeniowość “.

Gdzieś w tym kontekście chciałabym jeszcze użyć słowa „wolność” i to najchętniej w sensie takim w jakim słowo to zostało użyte w ostatniej definicji entropii.( dążenie do maksymalnej wolności ruchu molekuły w systemie – dawniej myślano, że to następuje w jak najbardziej nieuporządkowanych systemach. Z ostatnich eksperymentów wynika jednak, że wiele systemów dążąc do maksymalnej wolności spontanicznie się porządkuje – tworząc struktury np. kryształów ).

Poszukiwanie plastycznych środków umożliwiających powyższe:

Np. przypadek, lub jakaś jego pochodna, jako czynnik budujący obraz. Co będzie rezultatem takiego działania?

Ustalam reguły ”gry”, reszta jest w dużej mierze losowa. Można rzucać kostką, można używać tekstów  lub nut.

Gdzieś po cichu i skrycie myślę, że użycie tekstu literackiego lub muzycznego wzbogaca obraz. Jest to myśl zgoła idiotyczna, gdyż brak w niej logiki – jak może treść pozaplastyczna wnosić coś do obrazu, który chcę oceniać tylko w terminach plastycznych?

I jeszcze tak zupełnie na marginesie: wizyta na wystawie Gerharda Richtera zaowocowała dla mnie ważną myślą. Nie ma żadnej wewnętrznej potrzeby ograniczania się jakimś` stylem` czy środkami formalnymi.

Nie ma właściwie znaczenia jakimi środkami artysta się posługuje  -  abstrakcja czy figuracja. Być może trudniej jest posługiwać się figuracją gdyż obciążona ona jest znaczeniem, dosłownością i przez to obliguje odbiorcę do takigo a nie­­ innego skojarzenia i odbioru.

Zdjęcie: No focus, akryl na plotnie, 150x110cm» powrót

Zobacz także galerie:
WYSTAWA ELIZY KOPEĆ
linia
The Cahnman Foundation

linia


linia

Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando


Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska


Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Pracownia Badań Dziejów i Kultury Żydów


Stowarzyszenie Studnia Pamięci


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Kultury i Historii Żydów

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Gmina Żydowska w Trondheim w Norwegii (Det Mosaiske Trossamfunn, Trondheim)
gora
linia
  Polecamy
  Oferta edukacyjna Centrum "Synagoga"  
  Szlak Chasydzki  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce wyd. II"  
 

Broszura "Rewitalizacja synagogi w Zamościu"

 
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
 

RAPORT ROCZNY 2013

 
  Broszura "Stworzenie zespołu pracowników kultury w Centrum "Synagoga""  


   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje  
   
   

Dotacje on-line
copy