home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia

BADANIE POSTAW WOBEC ŻYDÓW

BADANIE POSTAW WOBEC ŻYDÓW I STOSUNKU DO ICH DZIEDZICTWA, WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PARTNERAMI W WYBRANYCH 15 MIEJSCOWOŚCIACH, EDUKACJA DLA TOLERANCJI.

Cele projektu:
- zebranie wiarygodnych informacji na temat postaw wobec Żydów i ich dziedzictwa
- upowszechnienie zebranych danych szerokiej rzeszy odbiorców
- edukacja na rzecz tolerancji
- zainicjowanie międzysektorowej współpracy lokalnej dla realizacji projektów na rzecz tolerancji.


Opis projektu

Etap I - badanie postaw
Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie badań socjologicznych w wybranych 15 miejscowościach, które pozwoliły poznać lokalną specyfikę stosunku do Żydów oraz ich materialnego dziedzictwa. Badania (ankiety, wywiady z mieszkańcami miejscowości) zostały przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, współpracujących z Fundacją.

Raport z badań przygotowany został przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Etap II - współpraca lokalna
Informacje uzyskane w czasie badań stały się punktem wyjścia do dyskusji z partnerami lokalnymi, w wyniku której w każdej miejscowości przygotowany został projekt dotyczący promocji postaw tolerancji i otwartości, a także wiedzy o lokalnym dziedzictwie wielokulturowym.

Projekty zostały opracowane i zrealizowane we współpracy z lokalnmi partnerami: jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi, muzeami i wieloma innymi podmiotami. Staraliśmy się, aby realizowane działania odpowiadały potrzebom mieszkańców - spotkały się też one z dużym zainteresowaniem.

Ponad 4600 osób wzięło udział w ponad 90 wydarzeniach zrealizowanych w 2008 roku w 15 miejscowościach objętych projektem „Badanie postaw wobec Żydów” . W warsztatach dla nauczycieli i liderów lokalnych, poświęconych dialogowi międzykulturowemu i prowadzonych przez ekspertów z Centrum Badań nad Holokaustem Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczyło ponad 150 osób, a 60 nauczycieli wzięło dodatkowo udział w warsztatach poświęconych kulturze żydowskiej. W zajęciach dla młodzieży (warsztaty o historii i kulturze polskich Żydów, muzyce żydowskiej, a także w warsztatach tańca, wycieczkach szlakiem dziedzictwa żydowskiego oraz porządkowaniu cmentarzy) wzięło udział ponad 3000 uczniów. Blisko 1400 osób uczestniczyło w spotkaniach otwartych – wykładach i spotkaniach z przedstawicielami społeczności żydowskiej.

Realizacja tych działań nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromna pomoc i zaangażowanie lokalnych partnerów. Wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji projektu, serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasza współpraca będzie kontynuowana, i że przeprowadzimy wspólnie kolejne przedsięwzięcia, których celem jest promocja postaw tolerancji, otwartości oraz wiedzy o wielokulturowym dziedzictwie Polski.

Etap III - promocja
Działania podejmowane w miejscowościach objętych projektem są promowane jako dobre praktyki. Materiały, które powstaną w wyniku projektu, zostały opracowane jako materiał szkoleniowy i są dostepne w formie CD-Romów.

Projekt realizowany jest na terenie następujących miejscowości:

Województwo lubelskie:
- Frampol
- Kraśnik
- Łęczna
- Tarnogród
- Zamość

Województwo podkarpackie:
- Dynów
- Medyka
- Niebylec
- Sieniawa
- Sokołów Małopolski

Województwo podlaskie:
- Milejczyce
- Przerośl
- Suchowola
- Tykocin
- Wasilków

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu FUNDACJI im. STEFANA BATOREGO, w ramach PROGRAMU DLA TOLERANCJI - PRZECIWDZIAŁANIE NIETOLERANCJI

» powrót

Patronat Honorowy:


Projekt wspiera:

Fundacja im. Stefana Batorego

Działania prowadzone w budynku po zakończeniu prac restauratorskich realizowane będą we współpracy z naszymi partnerami, do których należą:
  Dotacje on-linePolecamy
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Szlak Chasydzki  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  RAPORT ROCZNY 2019  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy