home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2010-2011

Olecko, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych linia

Strona www

http://www.zsliz.olecko.pl

Kim jesteśmy

Olecko, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

Dlaczego realizujemy projekt

"Olecko to miasto położone na pograniczu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, gdzie na przestrzeni dziejów stykały się różne tradycje. Ważną częścią tej wieloetnicznej społeczności stanowili Żydzi. Śladem ich obecności są relikty kultury materialnej i duchowej. Naszym celem, oprócz budowy postaw prospołecznych i nauki tolerancji, jest "Przywrócenie Pamięci", czyli uświadomienie młodzieży szkolnej oraz lokalnemu społeczeństwu, że w każdym Polaku żyjącym na pograniczu kultur tkwią pierwiastki różnych narodowości".

 Fragment wywiadu Beaty Urszuli Stypułkowskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku udzielonego dla "Głosu Olecka" 23 listopada 2011 r.

Co robimy w ramach projektu

Współkulturowość Żydów i Polaków żyjących na pograniczu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.

10 listopada 2011 r. w sali Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku zostanie zorganizowane spotkanie uczniów i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu edukacyjnego, na którym nastąpi podział chętnych na grupy, następnie zostaną przydzielone im zadania oraz nastąpi ustalenie zasad pracy.

14-30 kwietnia 2012 r. młodzież przy pomocy nauczycieli przygotuje wypożyczoną ze zbiorów IPN-u w Białymstoku wystawę pod tytułem "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat", która dostępna będzie dla ogółu olecczan w holu Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate". Młodzież rozpromuje wydarzenie, redagując artykuły informacyjne do prasy i na stronę internetową.

14 kwietnia 2012 r. z okazji 69. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w Regionalnym Ośrodku Kultury "Mazury Garbate” odbędzie się koncert muzyki klezmerskiej. Koncert wykona Miejska Orkiestra Dęta, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Olecku oraz młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Artyści wystąpią na scenie dla ogółu olecczan. Uczestnicy zaangażowani w realizację projektu przygotują materiały promocyjne do prasy, zaproszenia dla gości, plakaty i ulotki informacyjne.

Od lutego do maja 2012 r. dla społeczności internatu ZSLiZ wyświetlany będzie film Waldemara Krzystka pod tytułem „Sprawiedliwi”. Po projekcji prowadzony będzie panel dyskusyjny dotyczący losów Żydów w czasie II wojny światowej.

W maju 2012 r. odbędzie się jednodniowa wycieczka rowerowa „Śladami Żydów żyjących na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie", którą poprzedzi przygotowanie mapki lokalizującej najciekawsze zabytki kultury żydowskiej w regionie. Docelowym punktem wycieczki będzie kirkut znajdujący się w Filipowie, gdzie młodzież uporządkuje zaniedbany teren wokół macew. W trakcie przejażdżki uczestnicy zgromadzą materiał na fotoreportaż w celu opublikowania go na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

W kwietniu 2012 r. młodzież z klas uczących się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa przy pomocy nauczycieli ZSLiZ oraz członków Lokalnej Organizacji Turystycznej przygotują w Hotelu Colosseum jednodniowy konkurs potraw żydowskich zatytułowany „Na Pograniczu Kultur i Narodów". Konkurs potrwa jeden dzień i będzie adresowany do młodzieży, stowarzyszeń, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i wszystkich miłośników kuchni żydowskiej. Uczestnicy projektu wraz z nauczycielami zredagują treść regulaminu konkursu, będą pracowali w jury i przygotują prezentację multimedialną o kulturze Żydów, ponadto na spotkanie jako eksperta od gastronomii zaproszą z wykładem Pana Grzegorza Russaka.

Od grudnia do kwietnia 2012 r. odbędzie się cykl spotkań wykładowych i warsztatowych dla młodzieży ZSLiZ oraz ogółu olecczan zatytułowany „Odkrywamy wielokulturowość Żydów i Polaków". Już w grudniu zorganizowane zostaną dwa spotkania, pierwsze z poetką zajmującą się kulturą żydowską, drugie z gościem zaproszonym w ramach uczestnictwa w projekcie „Przywróćmy Pamięć”.

W lutym warsztat przygotuje Eliza Ptaszyńska – kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. W kwietniu zajęcia poprowadzi specjalista z IPN-u. Ponadto dodatkowe warsztaty przygotują nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, historii i języka polskiego z ZSLiZ. Młodzież opracuje fotoreportaż z odbytych zajęć i opublikuje go na stronie internetowej.

W kwietniu 2012 r. w ramach projektu w sali głównej Hotelu Colosseum wystąpi zespół Suwalszczyzna z widowiskiem muzyczno-tanecznym pod tytułem „W podsuwalskiej oberży”, które ukazuje przenikanie się różnych kultur narodów zamieszkujących na przestrzeni wieków pogranicze Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.

W maju 2012 r. odbędzie się finał konkursu fotograficznego pod tytułem ."Zapomniane relikty kultury żydowskiej w północno-wschodniej Polsce”, w którym udział wezmą uczniowie ZSLiZ. Uczestnicy projektu w listopadzie 2011 r. zredagują regulamin konkursu, opublikują jego treść na szkolnej stronie internetowej, wskażą jury, a następnie przy wsparciu nauczycieli przygotują wystawę najciekawszych zdjęć, które zostaną wyeksponowane na Placu Wolności i w holu ZSLiZ.

W kwietniu 2012 r. młodzież ZSLiZ w regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” zaprezentuje przygotowaną przy pomocy instruktora teatralnego sztukę o tematyce żydowskiej. * Terminy realizacji poszczególnych zadań mogą ulec zmianie.

Co planujemy na kolejnym etapie projektu

 NA POGRANICZU KULTUR I NARODÓW
ZWYCZAJE KULINARNE NARODÓW POGRANICZA

REGULAMIN KONKURSU 

1.    Organizator. Organizatorem III edycji Konkursu jest Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

2. Cele konkursu Celem konkursu jest prezentacja tradycji oraz zwyczajów kulinarnych narodów Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Tegoroczna edycja konkursu ma na celu zaprezentowanie potraw i kultury żydowskiej na tych terenach.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie Uczestnikiem konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie regionu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny-osoby fizyczne, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, przedsiębiorcy. Uczestnicy mogą tworzyć grupy dwuosobowe.Zgłoszenie udziału: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do 04.12.2011r. na adres e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl lub listem na adres szkoły: Zespól Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, ul. Gołdapska 29.

4. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu są potrawy (może to być: przystawka, zupa, danie główne, deser) lub aranżacje stołów. Jeden uczestnik może zgłosić jedną potrawę lub jedną aranżację stołu.

5. Przebieg konkursu Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 06.12.2011r. w oparciu o informacje i regulamin dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (www.zsliz.olecko.pl) oraz Starostwa Powiatowego w Olecku (www.powiat.olecko.pl). Każdy z uczestników musi dokonać zgłoszenia wg wzoru formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Starostwa Powiatowego w Olecku. Ocena zgłoszonych prac zostanie dokonana na podstawie otrzymanych materiałów oraz degustacji dokonanej przez jury i oceny aranżacji stołu. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji stanowisko o wymiarach ok. 60 na 120cm w celu wyeksponowania swoich potraw (będzie istniała możliwość ich podgrzania) oraz takie samo stanowisko na zaprezentowanie aranżacji stołu. Niezbędny sprzęt, produkty, naczynia do przygotowania i prezentacji dań oraz elementy dekoracji stołu uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca w kategoriach:·potrawa żydowska,·odświętna aranżacja stołu, którym zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Ponadto swojego zwycięzcę wyłoni publiczność. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu potraw, zdjęć uczestników, potraw i aranżacji stołów. 

6. Skład jury. W skład jury wejdą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olecku, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz lokalnych przedsiębiorców.

7. Kryteria oceny potraw stosowane przez jury: dobór składników i dodatków, walory smakowe, estetyka potrawy, oryginalność, zgodność z tematem przewodnim.

8. Kryteria oceny aranżacji stołu: kreatywność, oryginalność, artyzm.

9. Kwestie sporne: wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

Pytania i wątpliwości należy kierować do: Urszuli Nartowicz  lub Sylwii Stypułkowskiej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku tel. 87 520 22 51 lub po adresem  e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

 
 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy