home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia 2005-01-12 Olsztyn

„Erich Mendelson i społeczność Żydowska w Olsztynie” to tytuł seminarium, które odbyło się 12 stycznia 2005 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Olsztynie. Seminarium dotyczy projektu rewitalizacji Żydowskiego Domu Przedpogrzebowego „Bet Tahara” wraz z otaczającym go cmentarzem.

Dawny żydowski dom przedpogrzebowy „Bet Tahara” jest zabytkiem, konkretnym miejscem w topografii Olsztyna. Jest też symbolem wielokulturowości miasta, a jednocześnie jedynym śladem architektonicznej twórczości Ericha Mendelsohna w Olsztynie. Wraz z cmentarzem stanowi pamiątkę po ludności żydowskiej w Olsztynie. W obecnym stanie może być jedynie przykładem niedbalstwa i braku szacunku dla dziedzictwa kulturowego. Szczególnej troski wymaga cmentarz zdewastowany w latach 60. XX w. Przywrócenie do życia tego miejsca, zarówno w wymiarze praktycznym jako obiektu zabytkowego, jak i w wymiarze symbolicznym jako centrum kultur, stanowi szansę wzbogacenia wizerunku Olsztyna jako miasta otwartości i tolerancji.

Erich Mendelsohn (Olsztyn, 1887 – San Franciso, 1953), jeden z najwybitniejszych architektów - nowatorów I połowy XX wieku, najwybitniejszy mieszkaniec Olsztyna (Allenstein), uważany jest za czołowego przedstawiciela ekspresjonizmu w architekturze. Projektował zespoły mieszkalne, fabryczne, handlowe, sakralne w Niemczech (Berlin, Chemnitz, Duisburgu, Stuttgart), Izraelu (Jerozolima), Stanach Zjednoczonych (Baltimore, Dallas, St. Louis) Wielkiej Brytanii (Londyn, Bexhill-on-Sea), Związku Radzieckim (Petersburg, Sowietsk). Sztandarowe dzieło to Wieża Einsteina w Poczdamie zbudowana w latach 1920–1921.

W Olsztynie pozostawił skromne dzieło z wczesnej młodości: żydowski dom przedpogrzebowy (1913), symbol wielokolturowości miasta, w którym mieszkali Niemcy, Polacy, Żydzi, Warmiacy. W 1933 r. Mendelsohn opuścił hitlerowskie Niemcy, schronił się w Anglii, potem Palestynie, aby dotrzeć w końcu do Stanów Zjednoczonych. W latach czterdziestych wspólnota żydowska w Olsztynie, z której się wywodzi, przestała istnieć.

Projekt zakłada rewaloryzację opuszczonego i popadającego w ruinę domu przedpogrzebowego „Bet Tahara” oraz uczytelnienie przylegającego do niego cmentarza żydowskiego. Planuje się, że część inwestycyjna będzie realizowana według znanego już w Olsztynie modelu hallandzkiego, który zakłada współdziałanie różnych sektorów społeczności lokalnej – kultury, architektury, służb zatrudnienia – na rzecz ochrony zabytków. Główne założenia modelu to konserwacja i rewitalizacja zabytków, ratowanie rzemiosł tradycyjnych, stworzenie możliwości zmniejszenia bezrobocia. Zakłada rewaloryzację cennych, a pozbawionych od lat właściwej opieki zabytków, nadanie im nowej funkcji, upowszechnienie wiedzy na temat możliwości zagospodarowania i funkcjonowania w rzeczywistości społeczno-gospodarczej obiektów zabytkowych, kształtowanie właściwych wzorców postępowania w tej dziedzinie, wymianę kulturową między różnymi grupami społecznymi i narodami.

Wymiar symboliczny projektu będzie realizowany poprzez stworzenie w Domu Mendelsohna olsztyńskiego centrum kultury.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Borussia i Urząd Miasta Olsztyna przy współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Szlak Chasydzki  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy