home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia 2013-11-04 OŚWIADCZENIE ŚWIATOWEJ ŻYDOWSKIEJ ORGANIZACJI DS. RESTYTUCJI

 

 

Nowy Jork, 18 września 2013 

 

Oświadczenie Ronalda S. Laudera do wszystkich organizacji członkowskich i grup wchodzących w skład Światowego Kongresu Żydów (WJC), oraz Komitetu Wykonawczego WJC 

Drodzy Przyjaciele, 

Kilka tygodni temu polskie wydanie magazynu Forbes opublikowało utrzymany w sensacyjnym tonie materiał złożony z kilku artykułów, których autorzy zarzucali dopuszczanie się praktyk korupcyjnych w gronie osób zarządzających restytucją żydowskiego mienia komunalnego w Polsce. Wiele osób uznało ich ton i zawarte w nich zarzuty za oszczerstwa.

Co więcej, w materiale znalazła się znaczna ilość brzydkich, antysemickich stereotypów, takich jak wątek chciwych Żydów bogacących się kosztem wspólnoty. Artykuł w szczególny sposób oskarża Światową Żydowską Organizację ds. Restytucji (WJRO), której jestem Przewodniczącym, oraz Światowy Kongres Żydów (WJC), którego jestem Prezydentem. Czuję się zatem zobowiązany do wyjaśnienia kwestii działalności WJRO w Polsce.  

Aby wszystko było jasne: ani WJC, ani współzałożona przezeń WJRO, nie próbowały kiedykolwiek pozyskać, ani nie otrzymywały środków pochodzących z restytucji mienia żydowskiego w Polsce, co sugerował artykuł. Materiał Forbes’a roi się od błędów rzeczowych i można tylko ubolewać, że autorzy nie zadali sobie trudu zweryfikowania faktów. Podobnie jak wielu innych czytelników zastanawiam się, czy zamiarem autorów nie było przedstawienie całej wspólnoty żydowskiej w negatywnym świetle i być może zahamowanie trwającego właśnie procesu restytucji mienia żydowskiego w Polsce.  

W załączeniu znajduje się oświadczenie w sprawie roli WJRO i ustanowionej przezeń 13 lat temu wspólnie z Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich organizacji non-profit - Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.   

Zważywszy, jak szczególną wrażliwością cechuje się w Polsce ten temat, mam szczerą nadzieję, że „Forbes Polska”, lub jakiekolwiek inne media, powstrzymają się od publikowania kolejnych nieznajdujących oparcia w faktach, oszczerczych insynuacji, i będą w przyszłości utrzymywać stosowne standardy dziennikarstwa.  

Z serdecznymi pozdrowieniami, Chag Sameach 

Ronald S. Lauder

 

Link do oświadczenia na stronie WJRO  

Oświadczenie Światowej Żydowskiej Organizacji ds. Restytucji 

W 2000 roku Światowa Żydowska Organizacja ds. Restytucji (WJRO) w porozumieniu ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ) utworzyły Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODZ).

FODZ jest organizacją non -profit, założoną w celu prowadzenia restytucji żydowskiego mienia komunalnego o charakterze religijnym na określonych terenach Polski, gdzie nie istnieją lokalne społeczności żydowskie. FODZ reprezentuje wobec polskich władz kwestie zwrotu mienia na obszarach, za które odpowiada, a następnie zarządza odzyskanym mieniem, nieruchomościami zamiennymi lub odszkodowaniami przyznanymi przez odpowiednie władze. Na terenach znajdujących się w zasięgu istniejących gmin żydowskich, wchodzących w skład ZGWŻ, do wnioskowania i odzyskiwania mienia uprawnione są gminy żydowskie. FODZ i WJRO nie angażują się w restytucję i zarządzanie mieniem na tych terenach.
 
FODZ wykorzystuje środki będące w jej dyspozycji do działań na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa Żydów polskich, w tym zabytkowych synagog i cmentarzy, oraz do prowadzenia projektów promujących historię i dziedzictwo Żydów. Wszystkie działania podejmowane przez FODZ są relacjonowane na stronie internetowej oraz w raportach rocznych i publikacjach, dostępnych dla każdego zainteresowanego. FODZ działa w sposób jawny i przejrzysty, rokrocznie składając sprawozdania do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

FODZ finansuje jedynie projekty realizowane na terytorium Polski. Ani WJRO, ani jej organizacje członkowskie, nigdy nie otrzymywały z FODZ środków finansowych na realizację swoich projektów, lub działań. FODZ i jej Pełnomocnik Zarządu Monika Krawczyk cieszą się pełnym zaufaniem WJRO.» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Szlak Chasydzki  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  RAPORT ROCZNY 2019  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy