home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia 2013-11-04 OŚWIADCZENIE ŚWIATOWEJ ŻYDOWSKIEJ ORGANIZACJI DS. RESTYTUCJI

 

 

Nowy Jork, 18 września 2013 

 

Oświadczenie Ronalda S. Laudera do wszystkich organizacji członkowskich i grup wchodzących w skład Światowego Kongresu Żydów (WJC), oraz Komitetu Wykonawczego WJC 

Drodzy Przyjaciele, 

Kilka tygodni temu polskie wydanie magazynu Forbes opublikowało utrzymany w sensacyjnym tonie materiał złożony z kilku artykułów, których autorzy zarzucali dopuszczanie się praktyk korupcyjnych w gronie osób zarządzających restytucją żydowskiego mienia komunalnego w Polsce. Wiele osób uznało ich ton i zawarte w nich zarzuty za oszczerstwa.

Co więcej, w materiale znalazła się znaczna ilość brzydkich, antysemickich stereotypów, takich jak wątek chciwych Żydów bogacących się kosztem wspólnoty. Artykuł w szczególny sposób oskarża Światową Żydowską Organizację ds. Restytucji (WJRO), której jestem Przewodniczącym, oraz Światowy Kongres Żydów (WJC), którego jestem Prezydentem. Czuję się zatem zobowiązany do wyjaśnienia kwestii działalności WJRO w Polsce.  

Aby wszystko było jasne: ani WJC, ani współzałożona przezeń WJRO, nie próbowały kiedykolwiek pozyskać, ani nie otrzymywały środków pochodzących z restytucji mienia żydowskiego w Polsce, co sugerował artykuł. Materiał Forbes’a roi się od błędów rzeczowych i można tylko ubolewać, że autorzy nie zadali sobie trudu zweryfikowania faktów. Podobnie jak wielu innych czytelników zastanawiam się, czy zamiarem autorów nie było przedstawienie całej wspólnoty żydowskiej w negatywnym świetle i być może zahamowanie trwającego właśnie procesu restytucji mienia żydowskiego w Polsce.  

W załączeniu znajduje się oświadczenie w sprawie roli WJRO i ustanowionej przezeń 13 lat temu wspólnie z Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich organizacji non-profit - Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.   

Zważywszy, jak szczególną wrażliwością cechuje się w Polsce ten temat, mam szczerą nadzieję, że „Forbes Polska”, lub jakiekolwiek inne media, powstrzymają się od publikowania kolejnych nieznajdujących oparcia w faktach, oszczerczych insynuacji, i będą w przyszłości utrzymywać stosowne standardy dziennikarstwa.  

Z serdecznymi pozdrowieniami, Chag Sameach 

Ronald S. Lauder

 

Link do oświadczenia na stronie WJRO  

Oświadczenie Światowej Żydowskiej Organizacji ds. Restytucji 

W 2000 roku Światowa Żydowska Organizacja ds. Restytucji (WJRO) w porozumieniu ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ) utworzyły Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODZ).

FODZ jest organizacją non -profit, założoną w celu prowadzenia restytucji żydowskiego mienia komunalnego o charakterze religijnym na określonych terenach Polski, gdzie nie istnieją lokalne społeczności żydowskie. FODZ reprezentuje wobec polskich władz kwestie zwrotu mienia na obszarach, za które odpowiada, a następnie zarządza odzyskanym mieniem, nieruchomościami zamiennymi lub odszkodowaniami przyznanymi przez odpowiednie władze. Na terenach znajdujących się w zasięgu istniejących gmin żydowskich, wchodzących w skład ZGWŻ, do wnioskowania i odzyskiwania mienia uprawnione są gminy żydowskie. FODZ i WJRO nie angażują się w restytucję i zarządzanie mieniem na tych terenach.
 
FODZ wykorzystuje środki będące w jej dyspozycji do działań na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa Żydów polskich, w tym zabytkowych synagog i cmentarzy, oraz do prowadzenia projektów promujących historię i dziedzictwo Żydów. Wszystkie działania podejmowane przez FODZ są relacjonowane na stronie internetowej oraz w raportach rocznych i publikacjach, dostępnych dla każdego zainteresowanego. FODZ działa w sposób jawny i przejrzysty, rokrocznie składając sprawozdania do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

FODZ finansuje jedynie projekty realizowane na terytorium Polski. Ani WJRO, ani jej organizacje członkowskie, nigdy nie otrzymywały z FODZ środków finansowych na realizację swoich projektów, lub działań. FODZ i jej Pełnomocnik Zarządu Monika Krawczyk cieszą się pełnym zaufaniem WJRO.» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  20 LAT FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO  
  PROJEKT "WIRTUALNE SPACERY"  
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Szlak Chasydzki  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  RAPORT ROCZNY 2019  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy