home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia 2013-11-04 UCHWAŁA W SPRAWIE PUBLIKACJI "FORBES'A"

Zarzad i Fundatorzy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODZ) stanowczo potepiają publikacje zawarte we wrzesniowym numerze Forbes (09/2013) odnoszące się do instytucji żydowskich w Polsce, w tym do FODZ - jako godzące w dobre imię osób zaangazowanych w dzialania FODZ, jej władz, pracowników, partnerów, sponsorów i przyjaciół.

Material zawarty w artykule w odniesieniu do FODZ został oparty na pomówieniach a nie na zweryfikowanych faktach, co stanowi w nasze opinii sprzeniewierzenie się autorów tych artykułów, redakcji magazynu Forbes oraz jej wydawcy - niemieckiego koncernu Ringier Axel Springer, ważnej misji społecznej jaką wypełniają media.

Zarząd podkreśla, ze FODZ podlega regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce, zgodnie z którymi składa sprawozdania merytoryczne i finanasowe do: Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Administracji i Cyfryzacji (wcześniej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), urzędu skarbowego. Ponadto, mimo, że nie ma takiego wymogu prawnego – w każdym roku sprawozdania finansowe fundacji są badane przez niezależnych biegłych rewidentów. Dokumenty te są publicznie dostępne. Z tego względu niedopuszczalne są jakiekolwiek insynuacje co do nierzetelności gospodarowania majątkiem.

Zarząd potępia wywodzące się z czasów reżimu hitlerowskiego i ustaw norymberskich dywagacje na temat pochodzenia żydowskiego poszczególnych, osób oraz stawianie procesu regulacji mienia dawnych gmin żydowskich w świetle rzekomej korupcji i złej woli osób zaangażowanych w ten trudny proces. Sformułowania użyte w wymienionych wyżej artykułach jednoznacznie negatywnie przedstawiają zasadność prowadzenia restytucji, jak i zniechęcają partnerów do współdziałania w ramach projektów renowacji i upamiętnień kluczowych obiektów stanowiących dziedzictwo żydowskie w Polsce.

Dziękujemy za wszystkie przekazane wyrazy wsparcia i solidarności.

» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Szlak Chasydzki  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  RAPORT ROCZNY 2019  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy