home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia 2013-11-04 UCHWAŁA W SPRAWIE PUBLIKACJI "FORBES'A"

Zarzad i Fundatorzy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODZ) stanowczo potepiają publikacje zawarte we wrzesniowym numerze Forbes (09/2013) odnoszące się do instytucji żydowskich w Polsce, w tym do FODZ - jako godzące w dobre imię osób zaangazowanych w dzialania FODZ, jej władz, pracowników, partnerów, sponsorów i przyjaciół.

Material zawarty w artykule w odniesieniu do FODZ został oparty na pomówieniach a nie na zweryfikowanych faktach, co stanowi w nasze opinii sprzeniewierzenie się autorów tych artykułów, redakcji magazynu Forbes oraz jej wydawcy - niemieckiego koncernu Ringier Axel Springer, ważnej misji społecznej jaką wypełniają media.

Zarząd podkreśla, ze FODZ podlega regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce, zgodnie z którymi składa sprawozdania merytoryczne i finanasowe do: Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Administracji i Cyfryzacji (wcześniej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), urzędu skarbowego. Ponadto, mimo, że nie ma takiego wymogu prawnego – w każdym roku sprawozdania finansowe fundacji są badane przez niezależnych biegłych rewidentów. Dokumenty te są publicznie dostępne. Z tego względu niedopuszczalne są jakiekolwiek insynuacje co do nierzetelności gospodarowania majątkiem.

Zarząd potępia wywodzące się z czasów reżimu hitlerowskiego i ustaw norymberskich dywagacje na temat pochodzenia żydowskiego poszczególnych, osób oraz stawianie procesu regulacji mienia dawnych gmin żydowskich w świetle rzekomej korupcji i złej woli osób zaangażowanych w ten trudny proces. Sformułowania użyte w wymienionych wyżej artykułach jednoznacznie negatywnie przedstawiają zasadność prowadzenia restytucji, jak i zniechęcają partnerów do współdziałania w ramach projektów renowacji i upamiętnień kluczowych obiektów stanowiących dziedzictwo żydowskie w Polsce.

Dziękujemy za wszystkie przekazane wyrazy wsparcia i solidarności.

» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  20 LAT FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO  
  PROJEKT "WIRTUALNE SPACERY"  
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Szlak Chasydzki  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  RAPORT ROCZNY 2019  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy