home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy przetargi galeria kontakt
       
  Aktualności
linia 2009-04-21 REWITALIZACJA SYNAGOGI W ZAMOŚCIU

Informujemy, że w dniu 21.04.2009 r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich realizowanych w ramach Projektu ”REWITALIZACJA RENESANSOWEJ SYNAGOGI W ZAMOŚCIU NA POTRZEBY SZLAKU CHASYDZKIEGO ORAZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. O godzinie 10.30 w biurze Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, przy udziale przedstawicieli oferentów odbyło się otwarcie 5 ofert. Najniższa oferta opiewa na kwotę brutto 4 381 943,19 zł., zaś najwyższa na kwotę 7 654 260,82 zł. Proponowany w złożonych ofertach termin realizacji prac objętych zamówieniem wynosi od 11 do 17 miesięcy, zaś okres gwarancji udzielanej na wykonane prace od 37 do 61 miesięcy. Aktualnie trwa sprawdzanie złożonych ofert.» powrót
  Dotacje on-linePolecamy
  Centrum "Synagoga" w Zamościu  
  Rewitalizacja synagogi w Przysusze  
  Szlak Chasydzki  
  Adoptuj cmentarz żydowski  
  Wytyczne Komisji Rabinicznej dotyczące prac porządkowych na cmentarzach żydowskich  
  RAPORT ROCZNY 2019  
  RAPORT ROCZNY 2018  
  RAPORT ROCZNY 2017  
  RAPORT ROCZNY 2016  
  RAPORT ROCZNY 2015  
  RAPORT ROCZNY 2014  
  Rewitalizacja zespołu synagogalnego w Kraśniku  
  Album "Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce"  
  Album "Ochrona Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce" t. II  
  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"  
  Dobre Praktyki Przywróćmy Pamięć 2015-2016  
  Monitoring antysemityzmu w Polsce  


  Baza cmentarzy
 
 

 
 

 
  więcej opcji »  


  Galeria
 
 

 
  więcej »

 


  Newsletter  
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy  
   
  copy